Bibliotek

Socialism på svenska / C.H. Hermansson

Socialism på svenska – Om behovet av realistiska utopier

Upphov: C.H. Hermansson

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1983

ISBN: 91-7014-171-1

Sidor: 133 sidor

Ämnen: Arbete, Filosofi, Historia, Samhällsliv, Socialism, Utomparlamentarism

”Socialism på svenska – kan den finnas? Är inte socialismen liksom kapitalismen internationell? Överväger inte de olika samhälssystemens gemensamma drag? Svaret på dessa frågor är både ja och nej. Det finns likheter mellan historiskt existerande samhällen, som gör det befogat att tala om samhälssystem. Men det finns också olikheter mellan samhällena. Och ser man inte dem kommer man lätt vilse. Hur kommer då socialismen att se ut i Sverige? Denna fråga diskuterar CH Hermansson i en bok som börjar med mäster Palm och avslutas med ett kapitel om Sveriges internationella beroende. Däremellan finns en diskussion som handlar om demokrati, om självstyre, om arbetets betydelse, om folkrörelserna, om kampen mot de transnationella företagen och om mycket, mycket annat.”

Kopiera länk