Bibliotek

Tidsignal Nummer 13 – Strategi för socialism

Tidsignal Nummer 13 – Strategi för socialism

Upphov: Alex Fuentes, Daniel Bensaïd, Eva Schmitz, Monica Quirico, Åke Eriksson …

Utgivare/År: Järfälla : 2015

ISBN: 978-91-982195-1-7

Sidor: 114 sidor

Ämnen: Europa, Latinamerika, Organisering, Socialism, Tidskrifter, Utomparlamentarism

”För knappt tio år sedan skrev den ledande franske marxisten och aktivisten Daniel Bensaïd att frågan om strategin åter var på modet. Nedgången i den internationella klasskampen efter 1960- och 70-talens radikaliseringsvågor och den kraftfulla nyliberala motattacken hade drivit arbetarrörelsen och den radikala rörelsen på defensiven. Mycket av vänsterns teoretiska samtal handlade om postmodernism och identitetsfrågor och även om framför allt det senare kunde tillföra vänsterns tänkande aspekter som tidigare var mindre utvecklade rörde sig debatten i stor utsträckning på det kulturella fältet. Frågan om att ta makten verkade sakna aktualitet. Bensaïd ser tendenser till en vändning i början av 2000-talet. Den alternativa globaliseringsrörelsens ”En annan värld är möjlig” fick ett massivt genomslag – men hur skulle denna andra värld skapas?”
Från marxistarkiv.se: Detta nummer av tidskriften finns i sin helhet i PDF-format, se: Tidsignal 13 som PDF.
Dessutom finns en del av artiklarna tillgängliga separat. Till dessa ges länkar nedan.
Innehåll: Inledning • Daniel Bensaïd: Strategi och parti • Sebastian Budgen och Stathis Kouvelakis: Grekland: första fasen [översättningen skiljer sig något från den i Tidsignal] Vänstern i Syriza kritiserar regeringspolitiken • Alex Callinicos och Stathis Kouvelakis: Syriza och den socialistiska strategin • Jesús Jaén och Brais Fernández: Vi kan – men hur? Debatt i och kring Podemos • Eva Schmitz: Algots – kvinnors kamp för rätt till arbete • Alex Fuentes: Folkets president och folkmakten i Chile • Julieta Gomes: Arbetarklassens självorganisering i Portugal under nejlikornas revolution • Åke Eriksson: När Polen stod på tröskeln till arbetarnas självstyre • Monica Quirico: Alla vill ha sin egen Gramsci • Kjell Östberg och Håkan Blomqvist: Frågan om socialistisk strategi i ett historiskt perspektiv

Kopiera länk