Bibliotek

Kvinner og politisk deltakelse / Beatrice Halsaa Albrektsen

Kvinner og politisk deltakelse

Upphov: Beatrice Halsaa Albrektsen

Utgivare/År: Oslo : Pax, 1977

ISBN: 82-530-0829-5

Sidor: 224 sidor

Ämnen: Arbete, Feminism, Klass, Organisering, Samhällsliv

”Kvinner deltar mindre i politikk enn menn. Politikken er noe som foregår der kvinnene vanligvis ikke er. Vanligvis blir dette tatt for gitt. Men kanskje er det ikke bare kvinnenes interessefelt som er snevert, men like mye den tradisjonelle politikken. Dette er utgangspunktet for Beatrice Halsaa Albrektsen i Kvinner og politisk deltakelse. Hun peker på at politikk er begrenset til mennenes verden, til storsamfunnet, «utesfæren». Mens det som ofte er kvinnens verden, «hjemmesfæren», holdes utenfor politikken. Beatrice Halsaa Albrektsen kritiserer denne todelingen fra et feministisk synspunkt. Med inspirasjon fra Simone de Beauvoir og Ernst Becker legger hun fram et alternativt syn på politikk, som setter fremmedgjøring opp mot aktivitet og deltakelse. Boka inneholder også en empirisk undersøkelse av kvinners politiske adferd, hvordan kvinner deltar i politiske diskusjoner, er med i partiarbeid og tar på seg tillitsverv.”

Kopiera länk