artikel

Folkomrösta om EU:s nya grundlag!

Om EU:s konstitution blir verklighet kommer den att vara överordnad svensk grundlag. Trots detta sa Sveriges Riksdag nej till en folkomröstning om förslaget till EU:s nya grundlag den 20 november 2003. 119 av 120 närvarande socialdemokrater röstade emot. 23 av 24 vänsterpartister röstade för en folkomröstning.

EU ska utveckla ett gemensamt försvar och länderna ska gradvis rusta upp sin militära kapacitet. EU:s utrikes- och försvarspolitik är inte förenlig med alliansfrihet, i praktiken innebär konstitutionen att vi accepterar NATO-medlemskap.

EU ska utse en president och en utrikesminister som normalt bara stater har.

EU-rätten ges företräde framför ländernas lagar, inklusive grundlagar.

Förslaget till konstitution innebär överföring av makt från medlemsländerna till EU och de stora ländernas makt stärks.

Flera länder ordnar folkomröstning. Varför inte Sverige? Beror det på att vår regering inte törs föra ut frågan till folket?

Artikeln publicerades av

Ingrid Lilja, v

Nacka

Kopiera länk