artikel

Bristande demokrati i arbetslivet

Direktörer och stora företag visar öppet sin girighet. Det är dags att diskutera demokrati på arbetsplatserna och de anställdas rättigheter.

 Klimatet på arbetsmarknaden hårdnar. Nya anställningsformer och en hårdare attityd från många arbetsgivare gjort arbetsplatserna allt tystare. Många är vittnesmålen om ett hårdnande klimat som leder till att anställda drar sig för att arbeta fackligt och avstår från att framföra kritik i rädsla för att utsättas för repressalier.

På tunnelbanan i Stockholm arbetar Per Johansson, som dessutom fått sina arbetskamraters förtroende att företräda dem som klubbordförande i facket. Per har upprepade gånger kritiserat Connex och Storstockholms lokaltrafik för brister i säkerheten och kortsiktigt lönsamhetstänkande. Svaret från arbetsgivaren är att avskeda Per Johansson. Med största sannolikhet kommer Connex att förlora om målet går till Arbetsdomstolen – det är inte tillåtet i Sverige för en arbetsgivare att avgöra vilka som ska väljas till förtroendeposter inom fackföreningsrörelsen. Men med nuvarande lagstiftning kan Connex inte tvingas att återanställa den som blivit avskedad på felaktiga grunder.

Medborgare vågar inte längre yttra sig kritiskt, man är rädd för repressalier, arbetsgivare motarbetar aktivt facklig organisering. Och allra värst är det naturligtvis för den växande grupp människor som inte har tillsvidareanställningar. Med provanställning, korttidsanställning, vikariat eller med anställning hos bemanningsföretag är man beroende av arbetsgivarens välvilja och då blir man inte så kaxig.

Med ändringen i lagen om anställningsskydd, som genomfördes av de borgerliga partierna och miljöpartiet, fick småföretag en möjlighet att undanta två anställda från turordningsreglerna vid uppsägningar. Föga överraskande är det kvinnor och fackligt aktiva som drabbats av de nya reglerna.

När nu direktörer och stora företag visar sin girighet öppet är det dags för en diskussion om demokrati på arbetsplatserna och anställdas rättigheter. Bolagens agerande ger oss argument för att gå snabbare fram med förslag om ökat inflytande för de anställda och öppnar för att ställa hårdare krav på företagens ansvar. Det ska kosta att lägga ned lönsam verksamhet. Med dagens system kan företagen kallt kalkylera med att det är samhället som ska stå för kostnaderna och ägarna som får vinsterna.

Anställningstryggheten måste öka. Tillsvidareanställning på heltid ska vara normen. De anställdas rätt till yttrandefrihet måste stärkas och fackliga rättigheter skyddas. Inflytandet på jobbet måste öka. Vi kan inte acceptera en utveckling där girigheten och de stora företagens makt tillåts öka samtidigt som det stora flertalet förlorar i inflytande och trygghet. Ytterst handlar det om mänskliga rättigheter och att demokratin även måste omfattas arbetslivet.

Artikeln publicerad av

Hediye Güzel, v

Nacka
 

Kopiera länk