artikel

Skuruparken – naturreservat, bostadshus eller kommunal park?

Aktionsgruppen Rädda Skuruparken vill veta vad de politiska partierna i Nacka anser om Skuruparkens framtid. Vänsterpartiet i Nacka anser att…

Skuruparken är ett viktigt naturområde som det är angeläget att skydda. Möjligen skulle det vara ett problem att omvandla området till naturreservat då marken inte ägs av kommunen och därmed skulle det förmodligen bli ganska kostsamt att göra området till naturreservat. Men i grunden handlar det om politisk vilja. Är den politiska viljan att man ska bebygga området så gör man det oavsett om det är naturreservat eller inte. Vänsterpartiets uppfattning är att området inte ska exploateras och att området ska skyddas.

Vänsterpartiet har ända sedan frågan började att diskuteras varit motståndare till ny bostadsbebyggelse i Skuruparken. Även om man bara skulle börja bygga lite, och i vissa delar av parken med särskild hänsyn tagen till det känsliga området, så skulle det finnas en risk att det leder till en vidare exploatering av området i framtiden. Vänsterpartiet avvisar därför alla planer på ny bebyggelse i Skuruparken.

Artikeln publicerad av

Andreas Falk, v

Nacka

Kopiera länk