artikel

Nackas kulturpolitik

Vad vill vi politiker egentligen erbjuda medborgarna i Nacka? Vad moderaterna vill uppenbarar sig nu alltmer tydligt, de vill inte satsa på kulturen i en av Sveriges snabbast växande kommuner. Det vill vänstern i Nacka, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Det senaste exemplet på moderaternas politik är från kulturnämndens möte den 26 oktober. Vid mötet redogjorde kulturchefen Börje Sjölund för vilka investeringar som han vill prioritera, det handlar bla ombyggnad av Fisksätra bibliotek och inköp av möbler till Dieselverkstaden, möbler som skulle ha funnits vid invigningen för tre år sedan, men som ännu inte köpts in.

Moderaterna kräver att investeringarna skall rymmas inom den ordinarie driftsbudgeten. Detta kan bara ske på bekostnad av minskade fasta kostnader, det villsäga personal och inköp av nya böcker, intygade kulturchefen.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet tar avstånd från moderaternas kulturpolitik. Med röstsiffrorna 7 mot 4 beslutade moderaterna att bibliotekens investeringar ska resultera i färre anställda, mindre öppethållande och nedskärningar. Den satsning på chipteknik som skulle kunna innebära att bibliotekarierna får mera tid till besökarna blir istället indragna tjänster.

Nackas befolkning fortsätter att växa och detta kräver satsningar på biblioteks- och kulturverksamheten. Det kan inte mötas med sämre öppettider, nedskärningar på böcker och tidningar och minskade lokalytor.

På grund av en snål politisk ledning såg vi hur Saltsjöbadens bibliotek hotades av nedläggning. Detta var inget som befolkningen gillade. Därför backade slutligen kommunens borgerliga ledning. Nu blir resultatet istället gamla böcker, färre bibliotekarier och mindre öppethållande.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill satsa på kulturen.  Om vi får väljarnas förtroende i valet 2006 kommer vi att satsa på kulturen för att säkerställa generösa öppettider och bra service på biblioteken, musikundervisning för alla intresserade barn och en ökad fokusering på de i Nacka verksamma kulturarbetarna.

socialdemokraterna och vänsterpartiet

Sarah Ferm (s)
Mathias Qvarsell (s)   
Åke Åstrand (s)
Jonas Skiöld (s)
Andrezej Waligora (s)
Åke Eriksson (v)

Kopiera länk