artikel

Tre års krig

Lars Ohly skriver på den internationella protestdagen mot ockupationen av Irak.

I dag är det tre år sedan USA anföll Irak.
Vi var miljoner över hela världen som demonstrerade för en fredlig lösning. Den amerikanska regeringen struntade i oss och skickade bombplan istället för diplomater.
USA:s krig och ockupation strider mot folkrätten och internationell lag. Det är hög tid att Sverige agerar för ett slut på kriget.
Jag känner stor sorg och ilska över det lidande som kriget orsakar. Vi måste nu finna vägar att komma till en lösning där USA lämnar Irak och där världens länder hjälps åt att bygga upp det som rivits ner.
Jag är och förblir övertygad om att kriget mot Irak är orättfärdigt och att det är oljan som USA vill åt.
Lögner om massförstörelsevapen skulle övertyga oss om nödvändigheten av ett anfallskrig mot ett land där befolkningen redan led under förtryck och svält. En tidigare FN-chef i Irak vittnar nu om att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i dag är lika allvarliga som under Saddam Hussein.

Sverige har tidigare spelat en viktig roll internationellt, som medlare i konflikter och som allierad till fattiga länder. Vi har inte varit rädda för att höja rösten gentemot stormakter. Nu har Sverige tagit flera steg tillbaka. Vår hållning gentemot USA präglas av undfallenhet och dubbelmoral. Regeringen säger sig vara emot invasionen. Samtidigt skickas svenska soldater till Afghanistan och Sverige fortsätter exportera krigsmateriel till de krigförande länderna. Regeringen ser mellan fingrarna när amerikanska agenter landar i Sverige och för bort två egyptiska medborgare till Egypten, där tortyr förekommer i fängelserna.

Men det går att förändra. Detta kan regeringen snabbt göra i ett första steg:

1. Stoppa vapenexporten till USA och Storbritannien. Enligt svensk lag ska inte Sverige sälja krigsmateriel till krigförande länder och till länder som kränker mänskliga rättigheter. Genom vapenexporten legitimerar Sverige USA:s övergrepp i Irak.

2. Ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan. När Spaniens socialistregering tar hem sina soldater från Irak och Norges vänsterregering tar hem soldater från Afghanistan, då utökar Sverige sin trupp i det av USA ockuperade Afghanistan. Beslutet stöddes av alla partier i riksdagen utom vänsterpartiet. Den svenska styrkan lyder under Nato-befäl och möjliggör för USA att frigöra egna styrkor till ockupationen av Irak.

3. Erbjud de två egyptiska medborgarna en fristad i Sverige. Regeringen måste erkänna att de gjorde fel när de skickade två människor till ett land som använder tortyr. Ett sådant beslut skulle göra vår kritik av USA:s behandling av fångar i Guantánamo mer trovärdig.

4. Tala klarspråk om ockupationen. Sverige ska kräva att USA lämnar Irak och protestera mot USA:s hot mot Iran och länder i Latinamerika. Nu krävs en svensk utrikespolitik som talar klarspråk om ockupationen och protesterar mot en världsordning där USA tar sig rätten att sätta sig över folkrätt, mänskliga rättigheter och internationell lag.

I dag på den internationella protestdagen mot ockupationen så demonstrerar jag och hundratusentals människor runt om i världen för fred. Vi kräver att USA lämnar Irak.
1968 gick Olof Palme och Nordvietnams ambassadör Nguyen Tho Chan i spetsen för en Vietnamdemonstration i Stockholm. Palme var huvudtalare när en resolution mot USA:s folkmord i Vietnam antogs. Hur långt ska USA få gå innan Göran Persson går med i en fredsdemonstration och antar en resolution mot USA:s krigsförbrytelser i Irak och Afghanistan? Att inte ta avstånd från ockupationen är att i efterhand ge godkännande till kriget.

Lars Ohly
49 år Stockholm, partiordförande vänsterpartiet

Artikeln publicerad av

Åker Eriksson, v

Nacka

Kopiera länk