artikel

Bygg ut spårtrafiken till Nacka och Värmdö

Snabb och turtät spårtrafik är nödvändig för att tillgodose transportbehoven i en region som är en av dem där befolkningen ökar snabbast i Sverige.

Om vi ska få en bra livsmiljö i framtiden måste resurser satsas på att lösa våra transportbehov på andra sätt än med ökad vägtrafik. Även om avgasutsläppen minskar med bättre drivmedel och motorer som är mindre bränslekrävande innebär bl a slitage av däck och vägbanor att det släpps ut skadliga partiklar. Asfaltering innebär också sämre reningsmöjligheter av dagvatten som för med sig föroreningar ner i marken och ut i sjöarna.
Man har gjort beräkningar av att i ungefär 80% av de bilar som morgon och kväll transporterar människor till och från jobbet sitter det en person vilket innebär 3-4 tomma stolar som ”tar upp plats” på vägen. Mindre utrymmeskrävande är bussar som är relativt fullsatta men överlägset effektivast är spårtrafik.
I flera storstäder i Europa har man återinfört olika typer av spårvagnar och stängt av gator för biltrafiken. Utbyggnaden av tunnelbanor har stagnerat eftersom det är kostnadskrävande och inte alltid det snabbaste och effektivaste sättet att ordna transporterna på.
Vi arbetar för en utbyggnad av spårtrafik till Nacka/Värmdö området.

Artikeln publicerades av

Agneta Johansson, v

Nacka

Kopiera länk