artikel

Det är dags att bygga billiga hyreshus i Nacka!

Vi kan inte bara bygga stort, dyrt och flott för de välmående i samhället. Vi måste istället satsa på att bygga billiga hyreslägenheter till alla som behöver.

 Vänsterpartiet vill bygga upp ett kommunalt bostadsbolag och satsa stora ekonomiska resurser för att utveckla Fisksätra, Orminge, Stensö och Henriksdal till bättre bostadsområden. Nacka måste bli en kommun där alla är välkomna att bo och leva.
Invånarna i Nacka hör till landets absolut rikaste och deras förmögenheter ligger ofta nedplöjda i boendet. Byggandet i Nacka styrs av marknaden och de rikas livsstil och därför byggs främst stora villor och exklusiva bostadsrätter.
Men en stor grupp av kommunens invånare hamnar utanför. Nacka är nämligen också ett utpräglat klassamhälle där bostaden och området man bor i markerar människornas status.
Bredvid villaområdena i Saltsjöbaden, Älta och Lännersta samt de exklusiva bostadsrätterna utmed Sicklaöns norra kust ligger Fisksätra, Stensö, Orminge och Henriksdal. I dessa områden utarmas den kommunala och offentliga servicen. Arbetslösheten är betydligt högre och lönerna lägre än på andra håll. Invånarna deltar i liten utsträckning i föreningslivet och kommunens fritids- och kulturutbud. Barnen har lägre betyg än sina grannbarn i villaområdet.
Den dåliga utvecklingen i de här områdena  måste brytas och det vill vi göra genom att förnya och utveckla. Nya bostäder och bättre kommunikationer ska ge ett ökat underlag för handel och annan privat service och en bättre blandning av människor med olika bakgrund. Kommunala satsningar på torg, parker och promenader skapar allmänna mötesplatser och en trygg miljö. Kultur- och fritidsaktiviteter vitaliserar området och skapar vi-känsla och gör området attraktivare och drar till sig besökare.
Vi vill att nackaborna ska blanda sig mer med varandra och den mixer som ska göra jobbet heter politisk vilja och samverkan.
Men de ökande klasskillnaderna kommer vi inte åt bara med stadsplanering. För det första måste arbetslösheten minska och de låga lönerna stiga. Moderaternas recept att ersätta förlorade industrijobb med lågavlönade jobb i tjänstesektorn kommer istället att försämra situationen.

Vi vill bygga hyreslägenheter  i villaområden och villor i våra hyreshusområden. Byggandet av billiga hyreslägenheter har motståndare bland borgerliga politiker, byggbolag och rädda invånare och därför krävs det att politiker argumenterar och driver frågan
Vänsterpartiet vill skapa ett kommunalt bostadsbolag för att kunna bygga billiga hyreslägenheter
Vi vill avsätta kommunal mark till byggandet för att få ner priset
Vi vill bygga upp en bostadsförmedling som kan fördela lägenheter efter behov

Artikeln publicerades av

Danne Johansson, v

Nacka

 

Kopiera länk