artikel

Strandskydd för tillgänlighet eller självpåtagen segeration

Nacka kommun är med Värmdölandet kustkommuner.Det förpliktar när det gäller stadsplanering.

Är man ute på en promenad runt kustlinjen i våran kommun,får
man en känsla av att trampa in hos någon,skall det vara så?
Det är bryggor med gallergrindar+taggtråd,Anläggningar med båthus med komfort för längre tids boende el spis.Ansöker man om bygglov så skall man helst belasta sin egen tomt så lite som möjligt oftast hamnar anläggningen på kommunal mark.Nacka kommun vill i den kommande översiktsplanen skärpa till bestämmelserna vara mer restriktiv till dipenser från strandskyddet,Det är utmärkt,men låter tyvär som en pappersprodukt,då majoriteten ej känner att tillgänglighet för allmänheten har hög prioritet.Man talar i negativa termer om segeration, att vi skall ha möjlighet att bo och leva där vi själva vill.Nu skapas en rik,vit överklass segeration utmed kusten Saltsjöbaden, Älgö m.m.Där man ser till att den allmäna tillgängliheten beskärs brutalt.Det finns en miljölagstiftning att följa,den är stark i sin intention och skulle egentligen inte vara ett hinder för att skapa goda möjligheter till restriktioner i ärenden rörande dispenser strandskydd.Nacka kommun har inte haft så många överklagande ärenden som de sista 2 åren,det kan tolkas så, att folket börjar känna sig utestängda från sin närhet till vatten.Miljöenheten på Kommunen arbetar för en tydlighet att större marina anläggningar skapas,för att undvika att det växer ut en skog av sk bryggor.För att detta skall kunna förverkligas måste politiken ändras till att efterleva miljöbalken,sätta hårdare krav på föreläggande om anläggningen uppförts utan lovansökan.Höjda viten,som idag är löjligt låga 4Xggr bygglovsavgiften.Förelägga med rivning ett surt beslut,men tydligt vad kommunen avser att ha för en framtida policy.Det krävs i stadbyggnadsprogram att de som skall bo och röra sig inom området skall kunna göra det utan att stket.plank privata skyltar, mångfalden att hålla sina medmänniskor borta från den egna marken är outsinlig,samtidigt kan man hur lätt som helst ta och nagga lite på den kommunala marken (Moral).Vänstepartiet står för.
Bygg inte bort tillgängligheten till kustremsan.
Båtklubbar med gemensamhetsanläggning inte 1brygga tomt.
Motverka självpåtagen segeration (Rika stängda enklaver)
Följ Miljöbalken
Stor restriktivitet mot dispenser inom strandskyddet
Få bort alla svarta bryggor m.m.
Miljöpersonal som ser till att besluten efterlevs
Högre vitesbelopp,rivningsföreläggande.
En kommun består av många individer med olika intressen,då skall hänsyn tas att där det finns möjlighet till rekreation och fritid
natur, fiske, bad skall alla kunna utnyttja den möjligheten och inte ett fåtal som bygger murar mot oss andra.
 

Artikeln publicerades av

Arne Arenteg

 

Kopiera länk