artikel

Nackas hemtjänst – på vems villkor?

Ska vi politiker fatta besluten när det gäller vård och omsorg eller ska privata företag göra det?

Det är väl allmänt känt att Nacka har ett kundvalssystem för bland annat hemtjänst och särskilda boenden för äldre. Den högerstyrda majoritetens huvuduppgift verkar vara att slakta all kommunal verksamhet.  Helst vill de att all service och omvårdnad sköts av privata företag. Med hjälp av inhyrda konsulters brukarundersökningar visar de hur bra det fungerar med privata anordnare.

Småföretagare som vill jobba med hemtjänst ska ansöka om auktorisation hos Nacka kommun. Ansökan ska innehålla bland annat en omvårdnadsplan. I många fall har företagen, trots påstötningar, inte gjort dessa planer. Det är tidsödande och krångligt och ska göras på tid som man inte kan ta betalt för. Då är det bättre att de har anställning i kommunen där det finns administrativa resurser.

Vi politiker måste ha insyn och kontroll. Det har vi när hemtjänsten sköts i kommunal regi. Vi måste kunna garantera att det är kompetent och tillräckligt mycket personal som tar hand våra äldre. Numera är hemtjänsten mer sjukvårdsliknande – det är inte bara lite städning, matlagning, handling och tvätt som det en gång var.  Vi måste kunna garantera att inte vikarier utan omvårdnadsutbilning  rekryteras från gatan, och att inte ekonomin styr bemanningen under semestrar, storhelger och nätter.

Jag känner mig fundersam över att i framtiden bli en äldrekund som ska värderas av en vinstorienterad marknad. Vård och omsorg får inte bli branscer med vinstintresset som drivkraft.

Låt oss inom politiken sätta dagordningen och låt kommunen sköta hemtjänsten även om det nu skulle kosta något mer.

Artikeln publicerades av

Aslög Kullander, v

Nacka

 

Kopiera länk