artikel

Bygg billiga (och bra) hyresbostäder

I Nacka byggs mycket bostäder men nästan enbart villor och dyra bostadsrätter.

En undersökning som presenterades vid Kommunförbundets bostadsdag i Stockholm i maj visar att unga vuxna i åldern 21-24 år i snitt har ett sparat kapital på 2000 kr. Det betyder att endast ett fåtal unga har råd att köpa sig en bostadsrättslägenhet utan är hänvisade till hyresbostäder. Alla känner vi ungdomar och föräldrar som är förtvivlade över bostadssituationen. Många yngre bor i dyra andrahandslägenheter eller får flytta runt mellan kompisar långt upp i den begynnande medelåldern. En forskarrapport visade nyligen att segregationen i Nacka ökat, detta mycket beroende på avsaknaden av ett kommunalt bostadsbolag.

Mot den bakgrunden så måste Nacka ta sitt ansvar för de egna ungdomarna och se till att billiga (och bra) hyresbostäder byggs. Vänsterpartiet vill att det görs i egen regi, inom ramen för ett nytt kommunalt bostadsbolag, Nackahem. Man kan ta inspiration från flera byggbolag i Sverige som byggt bra bostäder till avsevärt mycket lägre kostnader än de stora drakarna (JM, NCC m fl). Det går inte att, som den moderatledda majoriteten i Nacka, fortsätta att sälja kommunal mark till högstbjudande och hoppas att någon annan tar ansvaret för bostadsförsörjningen.

Rolf Wasteson, Gruppledare Vänsterpartiet i Nacka 
Sofia Malmström, Ung Vänster Nacka

Kopiera länk