artikel

Arbetssökande uppmanas att konkurrera!

Arbetare tjänar inte på att bjuda under varandra i lön och slåss mot varandra istället för mot kapitalägarna

Första veckan i juli hörde och läste vi om en jobbsajt där de arbetssökande ska konkurrera med varandra om jobb genom att erbjuda lägst lön. Man känner sig flyttad hundra år bakåt i tiden. Fackföreningsrörelsen och den politiska vänstern har kämpat hårt för drägliga villkor och löner. Genom att agera gemensamt ska arbetarna kunna få rimlig ersättning för sitt arbete. Arbetarnas tillgång är ju deras arbetskraft och att sälja den billigt är ju att sänka hela sitt människovärde. 
Sedan det obegripliga resonemanget att det skulle bli fler jobb om lönerna blir lägre. En arbetsgivare har väl inte mera jobb som ska utföras bara för att arbetarna får lägre lön och han/hon anställer väl inte människor som han/hon inte har jobb åt?? Nej, om man betalar låga löner bör det i slutändan bli färre jobb eftersom människor måste konsumera mindre, såväl varor som tjänster, om de har mindre pengar att röra sig med.
Den som tror att det är arbetarna tjänar på denna nygamla metod – att bjuda under varandra i lön och slåss med varandra istället för mot kapitalägarna – verkar ha bristfälliga kunskaper i 1900-talshistoria. Det är enbart arbetsgivarna som är vinnare i ett sådant system!

Artikeln publicerades av

Agneta Johansson, v

Nacka

Kopiera länk