artikel

Behåll hyresrätterna i Orminge!

Wallenstam i Orminge försöker nu sälja bostäderna som bostadsrätter. Det innebär att det största beståndet av hyreslägenheter i Boo kommer att försvinna.

För Wallenstam är det här ett sätt att få ut maximalt med pengar. Wallenstams drivkraft framgår klart genom den intensiva kampanj man nu driver genom ett konsultbolag som agerar "bulvan".  Ett antal hyresgäster ser det som en möjlighet att göra ett "klipp". För de som tänker flytta vidare till en villa är det ett klipp, för alla övriga så innebär det bara att man i praktiken fortsättningsvis hamnar i bostadsrättssvängen. Man får inte loss några pengar utan varje kommande bostadsbyte kommer att innebära att den nya lägenheten också måste köpas. När allt fler tror på ett kommande ras på bostadsrätts- och villamarknaden så är det en stor personlig risk många kommer att ta. Men kanske främst: det innebär att nästa generation boende i Orminge kommer att vara tvungna att köpa sig sin bostad. Hur ska det gå till för alla unga som inte har pengar och inte heller fast jobb (kanske inte jobb alls) och kan få lån? Det kanske just är barnen till de som nu eventuellt är med och ombildar hyreslägenheterna.

För många hyresgäster är ombildningen påtvingad – att fortsätta att vara hyresgäst är en rättighet, men allt för många delar en obehaglig erfarenhet att vara hyresgäst i en bostadsrättsförening. Att ha grannen som hyresvärd är ofta en plåga. Vänsterpartiet förespråkar blandade boendeformer, men det innebär inte att det är angeläget att minska antalet hyresrätter i Orminge utan istället att bygga småskaligt med hyresrätter i övriga Boo.

 

Dan Johansson, (v) ledamot av kommunfullmäktige

Rolf Wasteson, gruppledare  (v)

Kopiera länk