artikel

Är tillväxt bra eller dåligt?

Ekonomisk tillväxt har länge varit ett mål som inte ifrågasatts. Hur mycket tillväxt ska vi acceptera? Hur mycket tillväxt är lagom?

 

Idag är det tydligt och klart att okontrollerad tillväxt leder till rovdrift på människor och miljö. Vi har ett överflöd av varor i industriländerna medan stora delar av mänskligheten saknar vatten och mat för dagen.
Oersättliga naturtillgångar skövlas, jord, vatten och luft förgiftas och odlingsbar mark förstörs. Det pågående resursslöseriet och miljöförstöringen hänger samman med kapitalismen som ger ekonomisk tillväxt för de rika i världen men som inte förmår att fördela tillgångarna på ett rättvist sätt. Även i länder som kallar sig socialistiska har kapitalistiska tillväxtmål lett till slöseri och miljöförstöring.

Ska vänsterpartiet vara ett tillväxtparti?

Ingrid Lilja, v

Kopiera länk