artikel

Säg nej till höjda taxor – Rädda enhetstaxan

Fördubblad taxa i kollektivtrafiken?

 Den borgerliga landstingsmajoriteten vill skrota enhetstaxan och höja avgifterna i lokaltrafiken. För många resenärer kommer taxan att mer än fördubblas.
Vänsterpartiet säger nej och kräver i stället
att priset på månadskortet sänks,
att kollektivtrafiken byggs ut
och finansieras med pengar från kommande trängselavgifter.

Biörn Torbiörnsson, v

Kopiera länk