artikel

Sänkt skatt sänker välfärden!

Vänsterpartiet har som vanligt gjort ett eget förslag till budget för Nacka kommun.

 Vänsterpartiets budgetförslag har rubriken "Sänkt skatt sänker välfärden". Den borgerliga majoriteten i Nacka prioriterar sänkt skatt, vår främsta prioritering är en bra kommunal verksamhet. Det finns stora behov i kommunen av utbyggnad av förskolan. Fritidsgårdsverksamheten behöver utvecklas.  Hemtjänsten för de äldre blir allt snålare och kön till äldreboenden ökar. Och trots att det byggs mycket i kommunen så saknar unga möjlighet att få en bostad.
Nacka är en kommun med stora skillnader mellan rik och fattig. Vänsterpartiets budgetförslag riktar in sig på att få bort dessa skillnader.
Hela budgetförslaget hittar du under "Arkiv" och "Nackabudget"

Rolf Wasteson, v

gruppledare, Kommunfullmäktige, Nacka

Kopiera länk