artikel

IMF bromsar utvecklingen i fattiga länder

Sverige måste agera för att IMF (internationella valutafonden) upphör med krav som kör över demokratiska processer. Bistånd ska inte heller villkoras så att arbetet mot fattigdomen på jorden försvåras.

 Utbildning är av central betydelse för att fattigdomen på jorden ska kunna bekämpas. Utbildning är också nödvändig om vi ska kunna nå några av de globala miljömålen. Tyvärr finns det idag länder på jorden där andelen barn som får möjlighet att gå i skolan sjunker. Exempelvis i Nicaragua har andelen barn som går i grundskolan sjunkit de senaste tre åren. FN:s millenniemål säger att alla barn har rätt till utbildning. Men i Nicaragua går utvecklingen åt fel håll och andelen barn som går i skolan kan ha minskat till ca 70 % om 10 år om inte mer resurser tillförs. Trots detta tvingar den Internationella valutafonden, IMF, Nicaragua att frysa utbildningsbudgetens andel av BNP. IMF kräver också att lagar som kommit till genom demokratiska beslut ska ändras. Sverige kan genom sitt medlemskap i IMF:s styrelse försöka ändra på IMF:s krav. Om Sveriges regering ska agera måste svenska folket visa att man tycker att det här är viktiga frågor, annars är risken stor att de ”försvinner”.
Du som vill veta mera – gå in på www.vemsvillkor.se. Där kan du också skriva ett brev till regeringen. “På vems villkor?” stöds av ett 30-tal svenska enskilda organisationer. Kampanjen lanserades den 22 november 2006 och pågår fram till den 14 april 2007.

Agneta Johansson, v

ersättare i kommunfullmäktige, Nacka

Kopiera länk