artikel

Majoriteten försummar Fisksätra

Fisksätra, eller som man säger i folkmun ”Fiskis” byggdes inom ramen för 70-talets sk miljonprogram. Området har självklart förändrats under de senaste 35 åren. Men att majoriteten har försummat denna kommundel säger sitt.

 

Centrum har utarmats på kommersiell service och den förändrade åldersstrukturen ställer nya krav på skolor, fritidsverksamhet och äldreboenden. Vänsterpartiet anser att området inte har utvecklats i takt med behoven.
Utvecklingstrenden för Fiskis är idag negativt. Därför har Nacka kommun ett stort ansvar att denna negativa trend bryts.

Det är trevligt att miljö & statdsbyggnadskontoret har bifogat en förteckning över vad som är på gång i Fisksätra. Jag hoppas dock att flera av er har noterat att de verksamheter som pågår i Fiskis är oftast initierade av privatpersoner eller föreningar, inte alltså av kommunen!  Många inom majoriteten använder ord som utanförskap och segregation när de talar om Fiskis, men för oss inom vänstern är Fiskis möjligheternas och eldsjälarnas bostadsområde.

Det är tur att det finns många eldsjälar i Fiskis, för när politikerna inte tar sitt ansvar finns det där vanliga medborgare som bär upp kommundelen. Jag tänker närmast på den långa kampen för ett Folkets Hus i Fiskis, tjej- och kvinnoföreningen Rosen, bibliotekspersonalens insatser för ett rikare kulturliv för Fiskisborna osv .
– Ett Folkets Hus skulle inte ha varit möjligt utan några eldsjälars 20 åriga kamp, kommunledningen blundade länge för att Fisksätra är ett bostadsområde med många invånare med så olika bakgrund som är i stort behov av en naturlig samlingspunkt.
– Ett annat ex Rosen föreningen som försöker överleva genom t.ex. mat- eller hantverksförsäljning. Allt detta på kvinnornas fritid och utan betalning för deras arbetsinsats! Tack vare Rosens verksamhet har många kvinnor i Fiskis fått möjlighet att träffa andra och bryta sin isolation. Men kommunen har endast bidragit med en symbolisk summa – en långsiktig finansiering är vad Rosen behöver!

Man kan fråga sig om hur det skulle idag se ut för Fiskis utan dessa eldsjälar. Borde det inte vara självklart att kommunen välkomnar liknande initiativ och stödjer verksamheterna till fullo? Vem styr egentligen, människan eller marknaden? Majoriteten skulle kanske satsa på liknande projekt / verksamheter om de vore ekonomisk ”vinstgivande”.  Att verksamheterna berikar fiskisbornas liv, lyfter upp kommundelen och får många människor att bry sig om sin vardag är värd alla vinster. Det går inte att mäta i ekonomisk vinning. Det handlar om deltagande demokrati och fiskisbornas rätt att påverka sin framtid. För oss inom vänstern är detta största ”vinsten” man kan få!

Idag är Fiskis en närmast sovstad. Därför vore det positivt om området kompletterades med verksamhetslokaler så att fler arbetsplatser kan utlokaliseras dit. Kommunens ansvar för den sociala utvecklingen av Fiskis får inte försummas. Satsningar på rekreation, fritid och kultur i området är viktig. Arbetsplatser, social service, bra skolor, fritidsverksamhet och äldreboende förstärker hemkänslan och tryggheten. En medveten social planering är central för att uppnå det.

Låt Fiskis vara en levande kommundel. Vänsterpartiet bry sig om HELA Nacka kommun.

 Hediye Güzel, v

kommunfullmäktigeledamot, Nacka

Kopiera länk