artikel

Sverige ut ur Afghanistan!

Den svenska militära insatsen i Afghanistan började som skydd för biståndsarbetare. Nu vill våra militära och politiska makthavare låta JAS-planet visa vad det går för där. Svensk flygattack under USA-befäl!!!!

 Sammanblandning av bistånd och militär kritiseras ur ett mänskligt säkerhetsperspektiv
Senaste numret av Human Security Bulletin har Afghanistan som tema. I flera artiklar kritiseras där den militarisering av biståndet som sker i Afghanistan, ff a genom de s k Provincial Reconstruction Teams (PRT:s). Det är ett sådant som Sverige leder sedan mars 2006 i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Human Security Bulletin framhåller att sammanblandningen av bistånd och militär utsätter biståndsarbetare för fara, eftersom de riskerar att förväxlas med militär eller anklagas för att gå militärens ärenden. Man pekar också på att det militariserade biståndet saknar inhemsk förankring och lokalt ägarskap – vilket i sin tur innebär att det inte kommer att ge några hållbara positiva resultat. I Afghanistan leder biståndets militarisering dessutom till att kvinnor ytterligare exkluderas och marginaliseras, enligt en av artikelförfattarna. Samtliga artiklar kan läsas på http://www.humansecuritybulletin.info/

Åke Eriksson, v

Nacka

Kopiera länk