artikel

Sverige är i krig

INTE EN SOLDAT, INTE ETT GEVÄR,
INTE EN KRONA TILL USA:S KRIG!

 

KRIGET I AFGHANISTAN handlar inte om att stödja det afghanska folket utan är en del i USA:s försök att kontrollera hela regionen och dess olja. Ockupationen har inte lett till folkstyre eller kvinnofrigörelse. Tvärtom har de talibaner, vars regim var avskydd av de flesta när ockupationen inleddes, nu åter byggt upp ett stöd. Förutsättningarna för en demokratisk utveckling på det afghanska folkets egna villkor har försvårats.

LIKA LITE ÄR det svenska deltagandet i kriget någon ”fredsinsats”. Den amerikanska militärmakten orkar idag knappt hålla sig kvar i Irak och hotar samtidigt Iran. Varje soldat utifrån är då en tacksam avlastning för USA:s militär. Detta är den roll svenska trupper idag spelar när de krigar under NATO-befäl i Afghanistan.

NÄR SVERIGES REGERING, både den förra och den nuvarande, deltar i USA:s krig riskerar de inte bara folket i Afghanistan och de soldater som skickas iväg. Genom att göra Sverige till krigförande stat utsätter de oss alla för fara. Nu vill de till och med skicka stridsflyglan för att visa upp JAS för tänkbara köpare!

SEDAN 2001 HAR den svenska exporten av vapen fördubblats och förbudet mot vapenexport till krigförande länder gäller inte USA. Och hur skulle det kunna göra det när svenska trupper deltar i kriget under USA:s ledning!

STEG FÖR STEG försöker nu regering, industri och militärer vänja oss vid kriget. Men vi får aldrig bli vana vid kriget. Tvärtom måste vi säga stopp nu, innan vi dras ännu djupare ner krigets vanvett.

INTE EN SOLDAT, INTE ETT GEVÄR, INTE EN KRONA TILL USA:S KRIG!
INGA JAS-PLAN TILL AFGHANISTAN!

INGA SVENSKA TRUPPER TILL USA:S KRIG!
AVBRYT VAPENEXPORTEN TILL USA!

Åke Eriksson, v

Kopiera länk