artikel

Skolan igen

Folkpartisterna är på krigsstigen igen och vill komma åt stökiga elever med ”hårdare tag”.

 Jag kan inte låta bli att återigen kommentera folkpartisterna lösningar för att få arbetsro i skolan. Nu vill de att föräldrarna ska få betalt för att vara i skolan och hålla ordning på barnen, tydligen ersättning ungefär som för vård av sjukt barn. Som jag skrivit förut – stökiga elever är ofta ett tecken på föräldrar som inte klarar av sin föräldraroll. Föräldrarna behöver adekvat stöd liksom eleverna.
Dessutom ska polisen kunna ingripa mot stökiga ungdomar även om dessa inte gjort något brottsligt. Tala om att öppna dörrarna för godtycke! Ska polisen (den enskilde polismannan?) få avgöra om han/hon tycker att någon är stökig eller finns det kriterier för det (något definierat brott ska ju inte behövas) – kanske räcker det med att ifrågasätta lärarens värderingar t ex? Och ska det bara gälla ungdomar? Och i så fall i vilka åldersgrupper?
Kan man inte begära att de som styr det här landet tänker sig för lite mera innan de öppnar munnen? Om man ser på opinionssiffrorna så verkar ju en stor del av väljarna ha tappat förtroendet för regeringsalliansen. De kanske också skulle önska sig lite mera genomtänkta "reformer"…

Agneta Johansson (v)

ersättare i kommunfullmäktige i Nacka

Kopiera länk