artikel

Kulturlivet i Nacka

Lars Örback, som tidigare haft flera inlägg angående kulturen i Nacka, har tittat på vad den nyligen införda kulturpengen har inneburit bland annat för kulturutbudet i skolan och kommunala musikskolans ekonomi.

Den borgerliga majoriteten i Nacka har gjort något väldigt bra. Den har reserverat mer pengar till kulturen. De har tyvärr inte gått till att bygga ut eller stärka den kommunala musikskolan. Istället har flera nya aktörer har kommit in på kommunens arena. Dessa erbjuder främst pop och rock De saknar ofta kollektivavtal, vilket leder till sämre villkor för de anställda.

Kommunens musikskola går två miljoner kronor back – trots att de har fler elever än tidigare. Orsaken är att moderaterna har sänkt bidraget per barn.

Kommunens kulturella centrum har reduceras från att ha varit en stark aktör till att bli hundratals små enheter. Stressade rektorer och lärare ska välja bland alla de foldrar som väller över skolorna.

Vilka lärare har bett om att få denna såkallade "frihet"? De lärare vi talat med vittnar entydigt om att det system som garanterade alla barn ett kvalitativt kulturutbud nu är utbytt mot ett som innebär mer jobb, sämre förhandlingsläge och en risk att de barn vars lärare av olika anledningar inte hinner, vill eller kan engagera sig i kulturpedagogiken kommer att drabbas. Mindre kultur för skattepengarna. Tvärt emot moderaternas ambition!

Majoriteten lämnar walk over vad gäller kulturpolitik – de ideélla föreningarna ska ta höga entréer, proffs ska jobba gratis, sponsorer förväntas gå in och stödja olika projekt. En kommun måste ta sitt ansvar: det är inte de med den bästa marknadsföringen som alltid är bäst, det är inte näringslivet som bäst avgör vad som är kvalitet. Det är inte heller de som har de flesta besökarna som självklart står för den största utvecklingskraften. De pengar vi gemensamt disponerar måste användas till en musikskola med bredd och djup, till kultur med kvalitet, kulturen måste nå alla och de som arbetar med detta måste ha rimliga villkor.

________________________________

 

Kopiera länk