artikel

Börja projektera för ett kulturhus i Henriksdal

Kommunen bör se till att alla kommundelar har tillgång till kulturlokaler. I de flesta kommundelar finns det åtminstone bibliotek men i Henriksdalsområdet saknas även det.

  

Henriksdalsberget är ett på många sätt är ett bra bostadsområde med engagerade invånare och en stark "vi-känsla". Samtidigt finns det också uppenbara problem, till exempel platsens isolering och bristen på offentlig service. Tidigare fanns bland annat bibliotek och vårdcentral men nu finns inget av det kvar. Fritidsgården har till och från hotats av nedläggning samtidigt som den kommersiella servicen är minimal.

Nu växer området nedanför berget så det knakar. Det har blivit fler boende i Finnboda, på Finnberget och ännu mera bostäder planeras på Kvarnholmen. På kartan är avståndet till Dieselverkstan inte så stort men det är besvärligt att ta sig dit och troligen väljer de flesta bilen om de ska till Sickla. Det finns ingen busslinje mot Nacka och gång- och cykelvägen går i praktiken via Hammarby sjöstad. Området är alltså relativt isolerat från övriga Nacka. Med den utbyggnad som sker i närheten av berget borde det numera finnas underlag för gemensamma mötesplatser och offentlig service, exempelvis ett bibliotek.

Vänsterpartiet anser att det är kommunens uppgift att se till att medborgarna har tillgång till ett mångsidigt kulturutbud.

Vänsterpartiet vill också värna lokalsamhällena i Nacka och motverka segregation. Ett led i denna strävan är att skapa mötesplatser för människor som annars inte träffar varandra. Ett kulturhus med bland annat bibliotek i Henriksdalsområdet, gärna i närheten av Vilans skola, skulle kunna fungera just som en sådan mötesplats. Vi vet att det finns viss kulturverksamhet i området men ändamålsenliga lokaler saknas. Bostadsområdena i Henriksdalsområdet är i dagsläget också tämligen isolerade från varandra vilket ökar risken för motsättningar och segregation. Om kulturhuset placeras i närheten av Vilans skola skulle det ligga "centralt" och kunna "knyta ihop" området. Skolan kunde också då använda delar av lokalerna under dagtid.

I flera av Nackas andra stora bostadsområden finns liknande lokaler eller också är det "på gång". I Orminge finns Folkets Hus, i Fisksätra finns, inom en nära framtid, också Folkets Hus och i Älta verkar ett kulturhus vara "på gång". Sämre är det i Henriksdalsområdet även om fritidsgården på berget fått nya lokaler.

 

Vänsterpartiet yrkar därför att    

kommunen börjar projektera för ett kulturhus centralt beläget på västra Sicklaön i omedelbar närhet av Henriksdalsberget

  

 

Agneta Johansson                                                    Dan Johansson

Kopiera länk