artikel

Nackamoderaterna talar med kluven tunga

Nu ombildas hyreslägenheterna på Henriksdalsberget till bostadsrätter. Det innebär att antalet hyresrätter i kommunen minskar ytterligare.

  

Det är brist på hyreslägenheter i Nacka. Det är också brist på ärlighet i politiken. Moderaterna i Nacka säger sig ha som mål att det ska bli fler hyreslägenheter. Samtidigt gör man ingenting för att stoppa utförsäljningen av de enda kommunala lägenheter som fortfarande finns kvar i kommunen, nämligen Stockholmshems lägenheter på Henriksdalsberget. 270 av dessa hyreslägenheter såldes nyligen till en nybildad bostadsrättsförening, ytterligare cirka 300 har man bestämt sig för att ombilda även om köpet ännu inte genomförts och de sista 200 är också de på gång att ombildas. Inom loppet av några månader har alltså Nackas bestånd av hyresrätter minskat med ungefär 770 stycken.

Behovet av hyresrätter är stort och har ökat/kommer att öka under de senaste åren. Därför behövs det fler och inte färre hyresrätter. Den borgerliga majoriteten i Nacka har i flera år sagt att det ska byggas fler hyreslägenheter men i praktiken har det inte byggts några. Däremot har en stor del av hyresrätterna i Orminge sålts ut och nu har alltså turen kommit till Henkan.

Om den borgerliga majoriteten istället hade valt att bilda ett kommunalt bostadsbolag i Nacka och köpa in de lägenheter som nu ombildats hade de kunnat se till att inte beståndet av hyresrätter minskar. Borgarna, både i Nacka och i Stockholm, säger en sak och gör en annan och när lögnen blivit ett politiskt vapen är det illa.

Kopiera länk