artikel

Vänsterpartiet väljer spårtrafik istället för motorvägar

saltsjöbananNya bilvägar genererar alltid mera biltrafik eftersom det blir enklare att komma fram med bilen. Historien har visat att man inte kan bygga bort bilköerna. En motorvägsbro skulle göra det smidigare att åka bil till Stockholm. Det skulle öka biltrafiken och köerna skulle inte försvinna utan bara flyttas till andra ställen. Om vi ska få bort bilköerna och få ett långsiktigt hållbart samhälle måste en betydligt större andel av invånarna välja miljövänliga, kollektiva färdmedel. Det bästa sättet att åstadkomma det är bra kollektivtrafik. Ett steg i den riktningen vore att lägga pengarna på byggandet av spårtrafik till Orminge istället för på en ny motorvägsbro.

Nya bilvägar genererar alltid mera biltrafik eftersom det blir enklare att komma fram med bilen. Historien har visat att man inte kan bygga bort bilköerna. En motorvägsbro skulle göra det smidigare att åka bil till Stockholm. Det skulle öka biltrafiken och köerna skulle inte försvinna utan bara flyttas till andra ställen. Om vi ska få bort bilköerna och få ett långsiktigt hållbart samhälle måste en betydligt större andel av invånarna välja miljövänliga, kollektiva färdmedel. Det bästa sättet att åstadkomma det är bra kollektivtrafik. Ett steg i den riktningen vore att lägga pengarna på byggandet av spårtrafik till Orminge istället för på en ny motorvägsbro.

Kopiera länk