artikel

Det nya miljöpartiet moderaterna

Moderaterna är opportunister i miljöfrågan. De pratar om att göra något åt klimatfrågan men är inte beredda att göra de uppoffringar som behövs. Tvärtom anser de att vi ska fortsätta att öka vår konsumtion av varor för att komma ur den ekonomiska krisen. De verkar också vara totalt omedvetna om att det finns en rad andra väsentliga miljöfrågor förutom koldioxidsutsläppen i atmosfären.

 

I Almedalen talade Fredrik Reinfeldt om behovet av att minska användningen av fossila bränslen. Inför Sveriges ordförandeskap i EU poängterade han också vikten av att fokusera på klimatfrågan. Man kan misstänka att detta är ett led i moderaternas försök att framstå som ett miljömedvetet parti. Bra att de börjar bli medvetna men synd att det har tagit ungefär 30 år! Mycket utsläpp har det blivit under den tiden och de finns ju nu i atmosfären. 1981 röstade vi i Sverige om kärnkraften. Då drev Vänsterpartiet (miljöpartiet bildades just i samband med detta) linjen mot kärnkraft men man påtalade också behovet av att minska användningen av fossila bränslen och nödvändigheten av att satsa på utvecklandet av förnybara energikällor som sol och vind. Tyvärr har det inte hänt så mycket på den fronten i vårt land – istället försvarar man fortsatt kärnkraftsanvändning, och ibland förordar man en utbyggnad, med motiveringen att vi behöver energin och inte ska använda mera fossila bränslen. Man påstår att kärnkraften är en "ren" energikälla. Struntprat! Uranbrytningen kräver mycket energi och innebär stora hälsoproblem för människor som jobbar med den eller bor i närheten. Därför vill man inte tillåta uranbrytning i Sverige. Hyckleri! Här har man också fått med sig kd fp och c – s är lika otydliga som alltid. Centerpartiet har helt svängt i en fråga som de inte för så länge sedan sade att de aldrig skulle kunna kompromissa om. Sedan har vi frågan om slutförvaring av "restprodukterna". Gömma undan dem någonstans är ganska dumt tänkt när man vet att det tar många 100 000-tals år innan de är ofarliga (flera gånger längre tid än människan som art funnits på jorden). Vem vet vart de tagit vägen efter en eller ett par istider?

Vad många människor som säger sig värna miljön inte tycks inse är att vi i grunden måste ändra vårt sätt att leva. Vi måste minska konsumtionen av varor. Vi kan inte ta oss ur krisen genom att öka konsumtionen av varor (viss konsumtion av tjänster och kultur kan vi möjligen öka). Då ökar istället miljöpåfrestningarna eftersom produktion och distribution kräver energi och naturresurser. Vi kan inte bygga nya vägar som genererar mer biltrafik även om varenda bil är en så kallad miljöbil (tveksam beteckning eftersom produktionen av bilarna innebär en stor miljöpåfrestning oavsett drivmedel). För övrigt utvinns ju mycket av vägbeläggningen (asfalt) ur olja.

Moderaternas så kallade miljöpolitik är lika effektiv som att öka vattenmängden i Atlanten genom att spotta i den. Man kan inte tillgodose kapitalets behov av att öka produktionen (och därmed sina vinster) och människors omättliga behov av mera prylar, lyxigare bilar och större villor samtidigt som man bedriver en effektiv miljöpolitik!

I Nacka har vänsterpartiet försökt att få gehör för en politik i mera miljömedveten riktning genom exempelvis passivhus och ett ökat användande av ekologiska produkter men alltid med samma resultat. Majoriteten tycker att det är bra men man överlåter åt "marknaden" att genomföra det och ta initiativ. Det är inte ett sätt att skynda på utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle.

 

Kopiera länk