artikel

Björklund smiter från kritiken mot friskolorna

 Så här lät det för 4 år sedan. Vänsterpartiet är fortfarande det enda partiet som har uttalat ett absolut stopp för vinster i välfärden.

skola

Uppdrag Granskning avslöjade ikväll hur svenska skolor säljs till riskkapitalbolag placerade i skatteparadis. Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly kommenterar:
– I de privata grundskolorna går det 7,6 lärare per 100 elever. I de kommunala skolorna finns det 8,3 lärare per 100 elever. Och i kommunala skolor finns fler behöriga lärare.  Det är tydliga belägg för hur friskolekoncernerna låter vinstintressena gå före eleverna.

Jan Björklund säger att han överväger att införa någon form av tillfälligt stopp för vinstutdelningar för friskolor som tummar på kvalitén.

– Det hjälper inte att tillfälligt stoppa aktieutdelningen eftersom dessa bolag alltid hittar nya kreativa lösningar att plocka skattepengar ur verksamheten. Redan idag tas de mesta pengarna ut bakvägen för att undvika skatt och negativ publicitet. Det här är bara ett sätt för Björklund att försöka smita från kritiken, säger Lars Ohly.

– Syftet med ett aktiebolag är att gå med vinst vilket gör det till en helt olämplig driftsform för skolor. Vänsterpartiet är det enda parti som tagit avstånd från det privata vinstintresset som drivkraft i skolan. Vi gör det eftersom vi tycker att skattepengarna ska gå till skolornas elever och undervisningen istället för till vinster i riskkapitalbolag. Allt annat är slöseri, avslutar Ohly.

Kopiera länk