artikel

Valplattform för Vänsterpartiet Nacka

Håll ihop Nacka

Det här var visserligen vår valplattform 2010 men den är fortfarande aktuell så i avvaktan på nytt material till 2014 års val kan du läsa den om du vill ha en kort sammanfattning om vad vi tycker är viktigt i Nacka!

syninge m föreningen för web

Vänsterpartiet står för rättvisa, solidaritet, jämställdhet och hållbar utveckling. Politiken syftar till att utjämna de ekonomiska och sociala skillnaderna och att ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar. Vår politik innebär en omställning för att lösa klimatfrågan.

Vi vill prioritera fyra frågor under nästa mandatperiod

  • Bygga hyresrätter
  • Hemtjänst till alla över 80 år
  • Simhall till Orminge
  • Tunnelbana till Orminge och Älta

Ge fler ungdomar möjlighet att bo kvar i Nacka – bygg hyresrätter

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Nacka behöver fler hyresrätter.

Ungdomar som studerar eller inte har ett fast arbete har särskilt svårt att få tag i en egen bostad. De behöver mindre lägenheter till rimliga hyror. Då kan de bo kvar i kommunen om de vill det.

Det behövs också fler boenden som är anpassade för äldre människor. Vi vill skapa bra boendemiljöer i hus som ger så liten påverkan på miljön som möjligt.

Håll ihop hemtjänsten

Hemtjänsten i Nacka är i dag uppsplittrad på många olika bolag. Det gör det svårt att ha kontroll på kvalitén.

De som får hemtjänst ska kunna påverka hur de vill använda den. Medborgare som fyllt 80 år ska erbjudas åtta timmar hemtjänst per månad utan biståndsbedömning. Satsningar på utbildning och fortbildning av personalen ska förbättra verksamheten och minska personalomsättningen.

Dessa åtgärder kräver att kommunen tar över verksamheten i egen regi. Vänsterpartiet säger nej till privata utförare inom vård och omsorg som driver verksamhet i vinstintresse.

Simhall i Orminge

Nacka har – i jämförelse med många andra kommuner – en låg kapacitet vad gäller simhallar. Ett stort problem i kommunen är att få plats för barnens simundervisning. Problemet avspeglas också i att köerna är långa för de barn som vill pröva på simidrotten.

Sicklaön och Saltsjöbaden har simhall. Vänsterpartiet driver sedan länge att en simahll också ska byggas i Saltsjö-Boo, intill Orminge centrum.

Håll ihop kommundelarna

Kollektivtrafiken behöver förbätras i hela kommunen. Busstrafiken räcker inte till för att hålla ihop alla Nackas delområden. Terminalen vid Slussen är överbelastad och bytena till tunnelbana är trånga och besvärliga. Biltrafiken till Nacka och Värmdö ökar ständigt. Utsläppen från trafiken innebär att människor och miljö skadas och att klimatmålen inte kan uppfyllas.

Tunnelbana – i första hand till Orminge, senare till Älta och Tyresö – krävs för att människor ska kunna färdas snabbt och bekvämt utan att skada miljön. Detta tar tid att genomföra – men planeringen måste påbörjas nu. Under tiden ska busstrafiken förstärkas med fler linjer.

Det här tycker Vänsterpartiet är viktigt. Vad är viktigt för dig?

Kopiera länk