Aktiviteter

Aktiviteter

Påminner igen om att vi på tisdag 3/6 har  medlemsmöte på temat  ”Vinster i välfärden”. Då kommer vår distriktsordförande Seluah Alsaati och inleder. Mötet är kl. 18.30 i partilokalen på Becksjudarvägen 35 i Finntorp.

På fredag 6/6 är det Ältafestivalen och på lördag 7/6 är det Fisksätra internationella fest och då hade vi tänkt att närvara men vi behöver medlemmar som hjälper till!

Tiderna vi behöver hjälp är i Älta 11-13 eller 13-15 och i Fisksätra 13-15 eller 15-17

Maila till [email protected] eller [email protected]

 

 

Kopiera länk