artikel

Nacka behöver hyresrätter och ett kommunalt bostadsbolag!

Vänsterpartiet i Nacka driver att det ska byggas mer i kommunen, 1200-1500 bostäder per år, där merparten av det som byggs ska vara hyresrätter. Under en fyraårsperiod vill Vänsterpartiet bygga 3000 nya hyresrätter. För att öka byggandet i Nacka vill Vänsterpartiet skapa ett kommunalt bostadsbolag som såväl kan bygga som förvalta bostäder.

I Nacka kommun byggdes under 2009-2013 mellan 342 och 70 bostäder per år. Bostadsrätter och småhus/villor dominerade under denna tid helt nyproduktionen i Nacka. Andelen hyresrätter är endast 8 % av nyproduktionen. Dessutom har många hyresrätter blivit ombildade i Nacka och i kombination med att endast en liten del av nyproduktionen är hyresrätter så har dess andel av beståndet minskat. Också det totala antalet hyresrätter minskar i kommunen.

Nacka är en av de kommuner som bygger minst i förhållande till det beräknade behovet. Med de siffror som kommunen själva meddelar så har det i kommunen byggts knappt hälften av det beräknade behovet.

Kopiera länk