artikel

Kommunfullmäktige 22 september

Måndagen den 22 september sammanträder ”gamla” kommunfullmäktige för sista gången.

På dagordningen står en interpellation från Camilla Carlberg (V) som handlar om ”Ersättning för barnvakt för förtroendevalda vid kvällsmöten”.

Det finns också två motioner från vänsterpartiet. En från Rolf Wasteson och Agneta Johansson som handlar om ”återinförande och återuppbyggnad av ett kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad”  och en från Camilla Carlberg och Lars Örback som handlar om ”Jämställd och miljövänlig snöröjning och halkbekämpning”.

För att läsa hela dagordningen, gå in på;

http://infobank.nacka.se/ext/Politik_Organisation/Filhanterare/MOSS_kf.asp

välj sedan 2014 och 2014-09-22

Kopiera länk