artikel

Nya kommunfullmäktigeledamöter

Från den 15 oktober, när nya kommunfullmäktige tillträder, har vi 3 ordinarie platser i Kommunfullmäktige. Ordinarie ledamöter är nu Rolf Wasteson, Camilla Carlberg och Birgit Hansson. Ersättare är Lars Örback och Barbro Sörman. I de kommunala nämnderna fortsätter däremot ledamöter och ersättare fram till årsskiftet. I nuläget vet vi inte hur många nämnder det blir eller hur många ledamöter det blir i varje nämnd men så snart v i vet hur vår nämndrepresentation blir uppdaterar vi informationen här på hemsidan.

Kopiera länk