Information

Budget för Nacka

Nu finns vänsterpartiets budgetförslag under ”materiel”.
Vårt budgetförslag är ett förslag för en solidarisk, feministisk och grön politik. Några av våra huvudfrågor är:
· Kompensation för löne- och prisökningar så att inte verksamheten måste spara. När man sparar blir kvalitén sämre eller omfattningen mindre. Personalen pressas ännu hårdare och det riskerar att leda till ökad sjukskrivning. Kompensationen gynnar särskilt kvinnor som dominerar i många verksamheter.
· Bygga Nacka stad så att segregationen minskar/byggs bort. Vi vill ha övervägande andel hyresrätter och att marken upplåts med tomträtt. Om marken upplåts till låg kostnad för hyresrätter till dem som garanterar lägsta inflyttningshyra utan att försämra kvalitén kan hyrorna hållas på en rimlig nivå. Skapa ett kommunalt bostadsbolag som kan bygga fler hyresrätter till rimliga kostnader och som inte ombildas.
· Kommunalt driven verksamhet ska finnas inom alla verksamhetsområden där det finns privata anordnare. Inom hemtjänsten finns idag enbart privata anordnare. Där är det extra viktigt att se till att även ett kommunalt alternativ finns.
· Satsningar på gott mottagande av flyktingar. Nacka bör ta emot en kvot som motsvarar Nackas andel av Sverige. Viktigt är också att kvalitén på SFI är god och att det görs ytterligare satsning på Studie- och yrkesvägedning.

Kopiera länk