• Hem
 • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige:

 • Oscar Dahlström, ordinarie, gruppledare

[email protected]

 • Amanda Sandholm, ordinarie

[email protected]

 • Salka Hallström Bornold, ordinarie

[email protected]

 • Ramzi Ben Youssef, ersättare

[email protected]

 • Lisa Rasmussen, ersättare

 

Kommunstyrelsen

 • Tomas Ottosson, ordinarie

[email protected]

Lisa Rasmussen, ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • , ersättare

@nacka.se

 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • , ersättare

@nacka.se

 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

 • , ersättare

@nacka.se

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

 • Rolf Wasteson, ordinarie

[email protected]

 

Fritidsnämnden

 • Anna Israelsson, ersättare

[email protected]

 

Kulturnämnden

 • Fredrik Holmqvist, ordinarie

[email protected]

 

Socialnämnden

 • Ebbe Lindström, ordinarie

[email protected]

 

Äldrenämnden

 • Amanda Sandholm, ersättare

[email protected]

 

Arbets- och företagsnämnden

 • Joacim Larsen, ersättare

Joa[email protected]

 

Valnämnden

 • Birgitta Rasmussen, ordinarie

[email protected]

 • Malin Ehnebuske, ersättare

[email protected]

 

Utbildningsnämnden

 • Agneta Johansson, ersättare

[email protected]

 

Nämndemän i Nacka Tingsrätt (utses av Landstinget)

 • Birgit Hansson

[email protected]

 

Styrelserna för Nacka Energi och Nacka Energi Försäljnings AB

 • Staffan Hjalmarsson, ersättare

[email protected]

 

Styrelsen för Nysätra fastighets AB

 • , ersättare

@nacka.se

 

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

 • , ersättare

@nacka.se

 

Styrelsen för Nacka stadshus AB

 • , ersättare

@nacka.se

 

Gruppledning för partiföreningens kommunala grupp

 •  (gruppledare)

@nacka.se

@nacka.se

@nacka.se

 

Revisor

 • Dan Johansson

[email protected]

 

Politisk sekreterare

 • Hampus Byström

[email protected]

Kopiera länk