artikel

FÖRBÄTTRA KOLLEKTIVTRAFIKEN

Biltrafiken från Värmdö in mot Stockholm har ökat. Detta har inneburit försämringar för kollektivtrafiken.

Vi accepterar inte
att snabbussen från Orminge  till Slussen som tidigare tog 16 minuter nu kan ta över 30 minuter.
Vi accepterar inte
en ökad stress och en försämrad arbetsmiljö för bussförarna.

Vi kräver på kort sikt
att  bussarna får en egen fil från Orminge centrum till Skurubron mellan sju och nio på morgonen. Bussarna från Björknäs och Lännersta ska ges förtur vid uppfarten till Skurubron. Det är en enkel åtgärd som kan påbörjas genast och som inte är dyrbar.

Vi kräver på lång sikt
att problemet med Skurubron ska lösas för att undvika proppar. Det finns olika förslag – utbyggnad av befintlig bro, ytterligare en bro och tunnel under Skurusundet. Vänsterpartiet föredrar spårbunden kollektivtrafik in till Stockholm. Olika alternativ måste skyndsamt utredas. Kom med och diskutera, kräv att planeringen går framåt!

Vänsterpartiet i Nacka

Artiekln publicerad av

Ingrid Lilja, v

Nacka

Kopiera länk