sida

Kommunal budget

Vänsterpartiets förslag till kommunal budget är vårt övergripande program för vilken politik vi anser är bäst för Nacka. I det förklarar vi hur vi ser på bland annat ekonomisk och social jämlikhet, klimatarbete, kommunala investeringar och hur kommunens organisation bör se ut. Vi lägger fram verksamhetsmål och visioner för varje enskilt kommunalt område indelat i kommunens nämnder; från Arbets- och företagsnämnden till Överförmyndarnämnden.

Klicka på länken nedan för det senaste budgetförslaget:

Vänsterpartiet Nackas budgetförslag för 2023 (PDF-format)

 

 

Kopiera länk