artikel

Kvinnor diskrimineras när de ska starta företag

Vänsterpartiet anser att marknaden inte klarar att stödja kvinnors företagande. Därför har staten har en viktig roll. Kvinnliga företagare ska ha samma förutsättningar och möjligheter som sina manliga kollegor. Könet ska inte vara ett hinder för att starta eget och lyckas i sin bransch!

I NVP den 29 / 3 2005 har man undersökt om varför det är färre kvinnor som är företagare. Kvinnors möjligheter att få såddkapital, starta och driva företag har inte ökat i den takt och omfattning som vänsterpartiet ser önskvärt och nödvändigt. Därför vill vi ge vår syn på kvinnors företagande.
 
Av de nystartade företagen 2004 uppgick andelen kvinnor till 31 procent och den manliga andelen var 66 procent. Det finns skillnader regionalt och inom olika branscher. Generellt kan man säga att fler kvinnor startar eget i de större städerna än landsbygden. Fler kvinnor startar också företag inom tjänstesektorn än i industrisektorn.

Det har framkommit i studier att kvinnor har liknande problem och hinder som hela företagargruppen. Det gäller till exempel tidsbrist, regler och administration såsom finansiering och konkurrens. Om kvinnor och män upplever samma hinder och möjligheter att starta företag undrar man varför bara 30 procent av de nystartade företagen startas av kvinnor?

Det har visats sig att de största problemen för kvinnor att starta företag ligger före själva uppstarten. Det kan gälla rådgivning, finansiering och omgivnings support tillexempel. Det är samma strukturer och normer mellan kvinnor och män i samhället som helhet som även finns inom nyföretagarområdet. Män främjar män och ger företräde till män. Kvinnor tar FORTFARANDE det största ansvaret för hem och barn och är tidsbegränsade på det sättet.

En mycket viktig och avgörande del i att öka det kvinnliga företagandet ligger i att synliggöra kvinnors företagande. Här behövs ett spridande av kunskap om förebilder och erfarenheter. Som vi påpekat är just uppstarten av företaget problemfyllt. I dag är de flesta nyföretagarrådgivare män. Vi vill att det ska rekryteras fler kvinnor till denna grupp. Den statliga rådgivningen ska ha ett jämställdhetsperspektiv i alla delar. Vissa regioner har idag kvinnlig affärsrådgivare, denna verksamhet är bra men de ska inte ta bort ansvaret från statens övriga insatser på området. Många samverkans- och klusterprojekt är i dag inriktade på typiska manliga branscher. Detta bör staten ändra på och starta projekt i branscher där kvinnor i större utsträckning etablerar sig, som företagsnära tjänster tillexempel.

Vänsterpartiet anser att kvinnors företagande är ett område som den öppna marknaden inte klarar av att lösa på ett tillfredsställande sätt. Därför har staten en viktig roll att fylla genom att gå in och stödja utvecklingen av verksamheten. Vänsterpartiet menar att man bör hitta bättre lösningar för att kvinnliga företagare ska ges samma förutsättningar och möjligheter som sina manliga kollegor. Könet ska inte hindra en från att starta eget och lyckas inom sin bransch!

Vänsterpartiet i Nacka
g m / Hediye Güzel

Kopiera länk