artikel

Borgarnas politik leder till lönedumpning

Borgarna i Nacka har fått igenom ett förslag om sänkt ersättningsnivå för avlösning- och ledsagarservice. Med sin politik slår borgarna hårt mot en utsatt grupp människor med stora behov av stöd i livet, en grupp som har svårt att göra sin röst hörd. V och s i Nacka har reserverat sig mot förslaget och menar att borgarnas politik försämrar villkoren för de mest drabbade i samhället.

Moderaterna har nyss föreslagit sänkt ersättning för arbetslösa, sjuka och föräldralediga med motiveringen att de då skall tvingas åter i arbete. Hoppas moderaterna i Nacka att gravt handikappade skall komma i arbete på den öppna arbetsmarknaden med hjälp av alla föreslagna sänkningar av stöd och ersättningsnivåer och/eller är detta en svag grupp som moderaterna hoppas inte skall protestera? Och hur kan folkpartiet, som tidigare motsatt sig moderaternas inhumana förslag, finna sig i detta nu?!

Skrivelser och kommentarer från berörda instanser och privata och kommunal utförare har vält in till Socialnämnden, där beslutet har tagits. Samtliga förkastar borgarnas förslag.
S och v håller med de och anser att förslaget är mycket illa genomtänkt, därför att:
 – Det rör sig i huvudsak om minskad ersättning för insatser när personerna inte är i daglig sysselsättning eller i skolan dvs. kvällstid. Insatser som är till för att avlasta de funktionshindrades familjer och minska behovet av mer och dyrare institutionaliserat boende.
– Utövarna föreslås få sänkt ersättning till den nivå som gäller hemtjänst dagtid. En mycket markant sänkning. Enligt majoriteten kommer de att acceptera detta utan att blinka. Deras egna synpunkter säger motsatsen.
– Ingen ersättning till utövarna för extra omkostnader i samband med serviceåtgärden. Enligt majoriteten kommer de att acceptera även detta utan att blinka. Deras egna synpunkter säger motsatsen även här.
– Lägre ersättningar ger minskad möjlighet att rekrytera kvalificerad personal/företag och ökad rörlighet genom att kvalificerad personal/företag söker sig till andra jobb för att åtminstone undvika lönesänkning. Därmed minskar den så viktiga kontinuiteten för den grupp som servicen gäller.
– Om kommunen, som skett under de senaste åren, systematiskt försämrat för de funktionshindrade kommer resultatet att bli krav på dyrare institutionaliserat boende när kommuner ”förföljer denna grupp”.

Var ligger valfriheten i detta? Om vi inte säger ifrån kommer andra stå på tur för att drabbas av borgarnas politik mot människor i behov av samhällets stöd. Säg ifrån, nu!

Socialdemokratiska arbetarepartiet och Vänsterpartiet i Nacka
gn /
Anders Nordmark (s), 2:e vice ordförande i Socialnämnden
Hediye Güzel (v), ersättare i Socialnämnden

 

 

 

Kopiera länk