artikel

Nackamodernaternas vårdnadsbidrag – är det valfrihet eller kvinnofälla?

Starta företag och ta emot ditt eget barn i ditt familjedaghem för femtusen i månaden, det är modernaternas sätt att införa ett förtäckt vårdnadsbidrag!

Den borgerliga majoriteten i Nacka kommun kommer nästa år att genomföra ett vårdnadsbidrag. För en ersättning på mellan 4 300 kronor och drygt 5 500 kronor ska kvinnor lockas tillbaka till hemmen. Självklart uttrycker man sig inte så. Istället används den gamla valfrihetsretoriken som låtsas att föräldraskapet inte har något kön.
Vad man glömmer är att både verklighet och statistik talar ett tydligt språk som visar var ansvaret för föräldraskapet ligger. Det är kvinnor som idag tar huvudansvaret för barnen och därmed har lägre inkomster. Om en familj ska klara sig med att en vuxen ska ersätta sin lön med en ersättning på 5000 kr kommer det att bli en överväldigande majoritet kvinnor som stannar hemma.
Det innebär att det är kvinnor som trängs tillbaka från arbetsmarknaden, blir beroende av männens inkomster och får betala priset. Det är kvinnor som förlorar i form av ekonomisk självständighet, sämre möjlighet till karriär och löneutveckling, lägre pensioner och minskat skydd vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet. Dessutom förlorar barnen. Kvinnors fattigdom är intimt förknippat med barns fattigdom.
Reformen skulle innebära återgång till förhållanden som rådde på 1950 talet. Är det detta som borgerlig jämställdhetspolitik syftar till?
Jag förstår de kvinnor som ser detta som en utväg för att slippa dubbelarbete och som kanske har ett underbetalt och tungt arbete. Men vårdnadsbidrag är inte lösningen. Vad som krävs är rättvisa villkor i arbetslivet, att män tar sitt ansvar för det obetalda arbetet, individualiserad föräldraförsäkring, bra barnomsorg och en generell arbetstidsförkortning. Det är vänsterns alternativ till den totala backlash för kvinnors självständighet som vårdnadsbidrag i alla dess former innebär.

Artikeln publicerad av

Hediye Güzel, v

Nacka

Kopiera länk