artikel

Därför väljer Lars Ohlys dotter friskola

Vänsterns motstånd mot friskolorna handlar inte om att friskolor i allmänhet har en undermålig undervisning. Kvalitén varierar säkert både i friskolor och i kommunala skolor. Det som är grunden för kritiken är att vi anser att till exempel skolor och sjukhus ska ägas gemensamt och verksamheten ska inte drivas med utgångspunkt från vinstintresse.

Lars Ohlys dotter ska gå i friskola. Enligt massmedia skulle det vara oförenligt med att Vänsterpartiet är motståndare till friskolor. Men det här är en riktig tankevurpa. Vi har ju nu ett system i Sverige där en hel del behov täcks av friskolor. Sedan kan man tycka vad man vill om det systemet – det är ändå dagens verklighet.

Vänsterns motstånd mot friskolorna handlar ju heller inte om att friskolor i allmänhet har en undermålig undervisning. Kvalitén varierar säkert både i friskolor och i kommunala skolor. Det som är grunden för kritiken är att vi anser att till exempel skolor och sjukhus ska ägas gemensamt och verksamheten ska inte drivas med utgångspunkt från vinstintresse. Olika pedagogiska metoder ska få utrymme men de ska få det inom den gemensamt ägda (kan vara kommunal, statlig eller någon annan form) skolan. Vi är alltså inte principiellt emot att man ska kunna välja olika inriktningar, program eller pedagogiska metoder.

Och – även systemkritiker måste ju leva i det samhälle vi har. Är det en friskola som erbjuder den utbildning man helst vill få (i det här fallet handlar det dessutom om gymnasiet där man ju valde även före friskolornas tid) så måste man kunna gå där även om man skulle önska att skolan hade en annan ägandeform. Ytterligheten vore ju att om alla skolor vore friskolor (och ibland undrar man om vi är på väg åt det hållet i Nacka) – skulle vänsterpartisternas barn inte kunna gå i skolan alls!!!

Artikeln publicerad av

Agneta Johansson, v

Nacka

Kopiera länk