artikel

Skriv på uppropet för en svensk fredspolitik

Vi måste sätta press på nästa regering, oavsett om den blir ”röd” eller ”blå”

Gå in på

www.fredsuppropet.se

skriv på och sprid budskapet vidare!
På www.fredsuppropet.se kan du också hämta affischer att ladda hem och skriva ut.

Artikeln publicerades av Åke Eriksson

Kopiera länk