artikel

Kräv kollektivavtal vid kommunal upphandling

Enligt fackförbundstidningen Kommunalarbetaren saknar över 40% av de privata hemtjänstföretagen som verkar i Nacka kollektivavtal.

 

Nacka kommuns skattemedel går alltså till arbetsgivare som inte garanterar sina anställda minst lika goda arbetsvillkor som i branschen i övrigt. Moderaternas Erik Langby svarar Kommunalarbetaren att det inte är politikernas sak att lägga sig i parterna och att missnöjda anställda kan gå till andra arbetsgivare.
Konsekvensen av moderaternas privatiseringar har blivit att oacceptabelt många arbetar utan kollektivavtalade villkor. I Nacka har moderaterna menat att man kan minska kostnaderna genom privatiseringar eftersom småföretag och familjeföretag inte har samma kostnader som kommunen. Den borgerliga majoriteten har valt att låta bli att ställa krav på att hemtjänstföretagen har vissa grundläggande anställningsvillkor för sina anställda.
I Sverige har vi inte lagstiftat om väsentliga delar av anställningsvillkoren. Politikerna har lämnat över detta till arbetsmarknadens parter att lösa sådant som minimilöner och
övertidsersättningar. Även arbetsmarknadsförsäkringar är något som parterna avtalar om.
Men om stora grupper på arbetsmarknaden blir utan avtal håller inte den svenska modellen. Vad vi riskerar i Nacka under de här omständigheterna är att många arbetande Nackabor saknar förväntat försäkringsskydd. Utan avtalade minimilöner riskerar vi på sikt att få grupper som visserligen arbetar men inte kan försörja sig lön.
Det moderaterna gör nu är att låta de anställda och skattebetalarna betala kostnaderna för att hemtjänstföretagen inte tar det ansvar som politiken överlämnat åt båda  parter på
arbetsmarknaden att lösa. I Nacka har Vänsterpartiet föreslagit att man ska ställa krav på kollektivavtal eller likvärdiga villkor vid offentlig upphandling, vilket den borgerliga majoriteten i Nacka med moderaterna i spetsen avslog. Det skulle man också kunna kräva av dessa hemtjänstföretag, även om Nackas s.k. kundvalssystem är ett sätt att gå runt regler för. Vänsterpartiet vill inte att kommunens skattemedel används för att medverka till
dumpning av anställningsvillkor.

Rolf Wasteson, gruppledare (v) Nacka
Lisa Rasmussen, fullmäktigeledamot (v) Nacka

Kopiera länk