artikel

Alla har rätt till bildning och utbildning

Alliansens politik är bildnings- och utbildningsfientlig. Man sänker statsbidragen till vuxenutbildningen, planerar att sänka gymnasieskolans status, behålla nuvarande låga nivå på ersättningarna till studerande samt återinföra inträdesavgifterna på våra muséer.

 I veckan fick vi veta att alliansen sänker bidragen till vuxenutbildningen med en tredjedel från årsskiftet. Eftersom vuxenutbildningen knappast kan sänka sina kostnader lika mycket på så kort tid kommer vi att få se neddragningar inom vård, skola och omsorg. Varför inom dessa områden? Jo, det är här de stora kostnaderna för kommunerna finns.
Ett annat förslag regeringen arbetar med är en förändring av gymnasieskolan. Avsikten är att bara vissa program i fortsättningen ska ge behörighet till högskolan. Om man kombinerar det med lägre bidrag till vuxenutbildningen inser man att det kommer att bli allt svårare för ungdomar som inte är studiemotiverade i 15-16-årsålderna att ändra sig. Det gamla uttrycket ”Skomakare bliv vid din läst” skådar en ny vår.
Så till studenterna. Det är den grupp som haft den i särklass sämsta ”löneutvecklingen” under åtskilliga år. Många lever under existensminimum och har stort behov av höjda bidrag och förbättrade återbetalningsregler för sina lån. Men – sådana förslag lyser med sin frånvaro. 
Som grädde på moset tänker man återinföra avgifterna på våra museer – institutioner som spelar stor roll för folkbildningen. När vi äntligen fått konkurrensneutral valfrihet (ord som moderaterna annars gärna vill stå för) mellan muséer och varuhus (alltså gratis inträde på båda) tänker man upphäva den.
För rättvisans skull måste vi:
Behålla anslagen till vuxenutbildningen!
Bevara gymnasieskolans status!
Höja ersättningarna till studerande vi högskolor och universitet så att de slipper vara beroende av extraknäck eller försörjning från sina föräldrar upp till 25-årsåldern!
Se till att alla medborgare även i fortsättningen får tillträde till våra museer!

Agneta Johansson, v

Kopiera länk