artikel

Internationalen

Denna sång skrevs i Frankrike på 1870-talet,
men texten är fortfarande aktuell – i dessa globaliseringstider
är det gamla slagordet
Arbetare i alla länder förena er!
sannare än någonsin.

 

Upp trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav stig upp för att slå dig fri.
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi.
Nej, själva vilja vi oss frälsa
och samfälld ska vår räddning bli.
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
vi smida medan järnet glöder
med senig arm och kraftig hand.

Upp till kamp …

I sin förgudning avskyvärda,
månn guldets kungar nånsin haft
ett annat mål än att bli närda
av proletärens arbetskraft?
Vad han skapat under nöd och vaka
utav tjuvar rånat är,
när folket kräver det tillbaka,
sin egen rätt det blott begär.

Upp till kamp …

Båd stat och lagar oss förtrycka,
vi under skatter digna ner.
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndlingar vi böjt oss,
jämlikheten ska nu bli lag.
Med plikterna vi hitills nöjt oss.
Nu taga vi vår rätt en dag.

Upp till kamp …

Arbetare, i stad på landet,
en gång ska jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
ska solen stråla mera klar.

Upp till kamp …

Regeringarna oss förtrycka
slå ned tyrannerna – ge fred!
Med värnpliktsstrejken ska vi rycka
just deras bästa vapen ned!
Kommer mot oss sen de kannibaler
stå vi alla så som en,
och deras morska generaler
från ståt och makt ska plockas ren.

Upp till kamp emot kvalen!
Sista stiden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
Upp slå ned allt det gamla,
tålamodet är slut!
För frihet vi oss samla,
förgöra våldets krut!

Artikeln publicerades av

Åke Eriksson, v

Nacka

Kopiera länk