artikel

Varför ogillar vänsterpartiet ”pigavdragen”?

Vänsterpartiet vill bygga ut den eftersatta välfärdssektorn istället för att rabattera de högavlönades köp av städning och barnpassning i hemmet.

 Vänsterpartiet har i den offentliga debatten beskyllts för att förakta städjobb när vi motsatt oss införande av ”pigavdrag”, dvs skattereduktion för det som benämns hushållsnära tjänster. Men så är det inte – det är alliansens tolkning av varför vi är emot den här skatterabatten, troligen eftersom de har svårt att bemöta våra argument. Det vi motsätter oss är att man avlastar de rikaste hushållen genom att subventionera deras köp av städhjälp m m i det egna hemmet. Städhjälpen ska ju fortfarande betalas, så lågavlönade kommer inte att ha någon möjlighet att utnyttja förmånen – oavsett skatteavdrag. Men de har säkerligen samma behov, om inte ännu större, av hjälp hemma.
Istället för att ge tillräcklig hjälp åt de människor som bäst behöver den (gamla, funktionshindrade, sjuka osv) ger man alltså bidrag till fullt friska och kapabla människor (och det är partier som annars säger sig vara emot bidrag som vill göra det!).
Det är inte den som utför arbetet vi riktar oss emot. Det är inte fel att städa åt den som inte KAN göra det själv – det är inte fel att städa åt den som inte VILL göra det heller. Felet är att fullt friska, och relativt välavlönade, människor ska subventioneras med skattemedel samtidigt som dessa skattemedel inte räcker till att ha rimlig personaltäthet på förskolor, äldreboenden, sjukhus och inom hemtjänsten. Det är en omfördelning av resurser till redan privilegierade som vi förkastar. Vi vill att pengarna används så att de kommer många medborgare till del, genom att man anställer mera personal på t ex förskolor och äldreboenden. Resurserna ska fördelas efter behov och inte efter köpkraft! Om människor med höga inkomster vill ha städhjälp hemma ska de betala vad städningen kostar!
Sedan finns det andra problem med att arbeta i någons hem – det är ofta otrygga arbetsförhållanden, dålig arbetsmiljö, dåligt betalt, små möjligheter till utveckling i arbetet och brist på inflytande över arbetssituationen – men dessa problem har inte med själva skattesubventionen att göra. De finns där med eller utan avdrag för tjänsterna och här behövs förbättringar även om man inte inför ”pigavdrag”.

Agneta Johansson, v

ersättare i Kommunfullmäktige, Nacka

Kopiera länk