artikel

Vem smutsar ner på jorden?

EU-länderna har nyligen diskuterat frågan om att minska sina utsläpp av bland annat växthusgaser. Men det är inte bara i Västeuropa och USA utsläppen sker. Kina och Indien utpekas ofta som stora miljöbovar. Det är sant att dessa länder står för mycket av utsläppen men är det rättvist att anklaga dem för det? Vad är det egentligen som ligger bakom den här nedsmutsningen?

 De varor vi konsumerar i den rika delen av världen, framför allt Västeuropa och Nordamerika, produceras i allt större utsträckning i Sydostasien och Kina. Det är ”våra” företag som flyttat sin produktion till de här länderna. Där finns billig arbetskraft och lägre omkostnader bland annat på grund av att men inte har samma miljökrav som här! Så vem är det egentligen som är ansvarig för nedsmutsningen? Är det de länder som producerar de varor vi köper eller är det vi som konsumerar varorna? Vi, i den rika delen av världen, kräver också alltmera exotiska matvaror från de här länderna och transporterna av dem innebär en inte obetydlig nedsmutsning av vår gemensamma atmosfär. Att människorna i de här länderna dessutom vill vara med och konsumera de varor de producerar, vilket ytterligare ökar produktionen och därmed nedsmutsningen, kan vi inte heller anklaga dem för. Varför ska de bara producera åt oss och själva fortfarande ha en betydligt lägre standard?
Om man jämför utsläppen i t ex Kina och Sverige så är det naturligtvis sant att Kina släpper ut mycket mera ”gifter” av olika sorter men det beror ju på att det bor mera än 1000 gånger så många människor där (detsamma gäller Indien). Om vi istället väljer att jämföra exempelvis koldioxidutsläppen per person mellan länderna ser det helt annorlunda ut. Varje svensk släpper ut mycket mera än vad varje kines gör. Vi kan inte begära att länder som Kina och Indien minskar sina utsläpp om vi inte själva är beredda att ta konsekvenserna genom minskad konsumtion.

Danne Johanson, v

ersättare i Kommunfullmäktige, Nacka

Kopiera länk