artikel

Vänsterpartiet lägger förslag till budget för Nacka kommun

Nu är 2008 års budget för Nacka kommun debatterad och beslutad i kommunfullmäktige. Som vanligt lade Vänsterpartiet Nacka ett eget förslag till budget.

  Vänsterpartiet i Nacka lägger i år liksom tidigare år ett eget, fullständigt och ambitiöst förslag till budget för Nacka kommun. Som vanligt när Vänsterpartiet lägger budgetförslag så gör vi rejäla satsningar för att öka kvaliteten i verksamheten främst för barn (utbyggnad av förskolan, ökad personaltäthet – 5 barn/personal), ungdomar (utbyggnad av fritidsgårdar och idrottsanläggningar) och gamla (fler platser i äldreboenden, mer generös biståndsbedömning i hemtjänsten). Dessutom vidhåller vi våra ståndpunkter i aktuella frågor som nedläggningen av den kommunala hemtjänsten (vi avvisar nedläggningen) och vårdnadsbidraget (som vi vill avskaffa).

   Men samtidigt som vi fortsätter att driva dessa kända Vänsterpartifrågor så har vi i årets budgetförslag tagit upp några speciella frågor som vi vill nämna här:

Funktionshindrade: Nolltaxa för ledsagning och satsning på handikappidrotten.

Barnomsorgen: Full rätt till förskola för barn till arbetslösa. Rätt till 30 timmars förskola/vecka för barn till föräldralediga. Slopa överinskrivningen – personaltätheten ska vara 5 barn per förskollärare/barnskötare.

Skolan: Personalen ges utbildning i genus- och hbt-frågor så att de kan förmedla kunskaper om olika typer av familjekonstellationer och relationer mellan människor. All godisförsäljning i cafeterior och kiosker stoppas.

Fritid/idrott: Nacka subventionerar vägar och VA i förnyelseområden (hittills Älgö, Lilla Björknäs med 120 Mkr). Det är en ojämlik fördel­ning av Nackas resurser. Satsa istället pengarna på att bl.a. bygga en simhall/äventyrsbad i Orminge. Det är ett krav vi drivit sedan 70-talet. Nu bör det äntligen bli realitet. Kommunen ska bygga och driva badet, förlitar man sig på privata initiativ blir det inte billigare eller bättre kvalitet.

För att finansiera vårt budgetförslag lägger vi förslag om höjning av Nackas låga kommunalskatt med 45 öre.

 

Vi ställer gärna upp för intervjuer eller lämnar mer information:

Rolf Wasteson, gruppledare, kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeledamot, tel 0708-38 40 56, e-post: [email protected]

Hediye Güzel, fullmäktigeledamot, tel 070-306 66 03, e-post: [email protected]

 

Kopiera länk