artikel

Kulturnämnden lägger ner Ältarevyn

Ältarevyn, som betyder så mycket för ältaborna, får denna gång inte de bidrag som beviljats tidigare år.

  

Revyn som för närvarande är den enda i kommunen och som med sina tidsaktuella texter och professionell ledning skapar en räcka levande och färgstarka föreställningar, där i satirens form dagens händelser framställs, får genom det bristande bidraget svårt att fortsätta.

Älta är den kommundel som får minst i anslag och genom skattesänkningspolitiken blir det alltför små belopp till alla de ideella föreningar som genom hårt arbete förgyller och aktiverar Nackas innevånare på deras fritid.

Man säger att de ska söka kompletterande medel hos företagarna, men i och med den stora ansamlingen av butiker i de centrala delarna blir det svårt för övriga.

Detta visar på en syn att medborgarna själva ska bekosta sin fritid, vilket naturligtvis medför en fördel för dem som har råd. Höga avgifter i alla sammanhang även till musikskolan ger samma problem. Detta är segregerande vilket man ju inte har tänkt på eller…

Lars Örback

Kopiera länk